Yazının Sağlığa Faydaları

Sevgili Okur,

Modern bilim, yazının sağlığımız üzerinde olumlu etkisini kanıtlamıştır. UCLA’da bir doktor olan Mattgew Lieberman, yaptığı deneyde, iki gruba ayırdığı deneklerinin beyinlerini sağlık taramasından geçirmek için, işlevsel manyetik rezonans görüntüleme vasıtasıyla imgelemi kullandı. Bu gruplar şöyleydi :

  • Gün içinde hissettikleri tüm duyguları yazıya aktaranlar,
  • Bunu hiç yapmayanlar veya yalnızca kişisel olmayan şeyleri yazanlar.

Birkaç gün sonra, ilk gruba mensup bireylerdeki amigdala aktivitesi azalmaya başladı. Bu reaksiyon, sağlıklı bir psikolojinin ve düşük stresin bir göstergesidir. Bu çalışmanın da gözler önüne serdiği gibi, kişinin duygularının ifade bulması ve hayatını yazarak anlatması, duygu yoğunluğunu yumuşatan amigdala aktivitesini düzene sokmaya yarar.

Aydınlığa yazarak ulaşabiliriz.

Sevgiyle ,

Yasemin Emre